บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา

ต้องรู้อะไรบ้างในรายวิชานี้ :
1. ต้องศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ปรัชญาพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการศึกษา และภูมิปัญญาไทย
2.สามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและวิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและอนาคต
3. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
4. ต้องเข้าใจศัพท์เฉพาะและทฤษฎีสำคัญๆ เกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาและการจัดการศึกษาท้องถิ่น
5. ต้องพัฒนามโนทัศน์ มีวิสัยทัศน์ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s