ประวัติการศึกษา

ชื่อ : นายชาลี ทองย้อย
วันเดือนปีเกิด : 10 ตุลาคม 2513
ที่อยู่ : 21/1 ถ.ประจวบ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
โทรศัพท์บ้าน : –
มือถือ : 0867631746
Email : chaleetongyoi@hotmail.com,nongbuaschool@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุดสาขา: ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา
-ระดับประถมศึกษา 6 :รร.วัดหนองหว้าเสธิยสาธร
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น :รร.สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :รร.บ้านลาดวิทยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี
– ระดับอุดมศึกษา :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุด : วิชาคอมพิวเตอร์,วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาที่ไม่ชอบเรียน : วิชาประวัติศาสตร์
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ . : สามารถเขียนเว็บเพจได้ เขียนโปรแกรมภาษาได้เล็กน้อย ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ สามารถพิมพ์สัมผัสได้ ,ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s